Special services

Inhouse opleidingen en vormingen

Onze expertise en ervaringen delen we graag.  Daarom geven we geregeld opleidingen en seminaries.  Op verzoek verzorgen wij ook graag inhouse training voor bedrijven en organisaties.

De topics liggen in lijn van onze specialisaties. Hoe omgaan met onverwacht bezoek van de sociale inspectiediensten, specifieke opleidingen inzake welzijn op het werk, ook bedoeld voor leden van de hiërarchische lijn, hoe valkuilen bij outsourcing van activiteiten / onderaanneming vermijden,  de persoonlijke strafrechtelijke aansprakelijkheid van het management, …

Deze interne opleidingen sensibiliseren niet alleen het belang van compliance met  de verschillende sociaalrechterlijke verplichtingen, maar vermijden ook proactief  problemen en aansprakelijkheden of helpen ze minstens kanaliseren.

Onze interne opleidingen zijn ‘maatwerk’, aangezien er steeds rekening wordt gehouden met uw wensen en uiteraard ook met het doelpubliek. Geen monotone of droge juridische uiteenzettingen, maar wel een praktische vorming gestoffeerd met heel wat voorbeelden en do’s & don’t’s uit de ruime praktijk.

Best-seller: opleiding en sensibilisering van de hiërarchische lijn

Veel gevraagd, is een opleiding ‘op maat’ omtrent de rol en verantwoordelijkheden van de hiërarchische lijn in het kader van de welzijnswetgeving. Tal van werkgevers zetten in op sensibilisering, bewustmaking en vorming om ervoor te zorgen dat hun hiërarchische lijn op de werkvloer het welzijnsbeleid draagt en toeziet op de correcte naleving van procedures en instructie.

Sara Torrekens heeft jaren ervaring in deze materie en doorspekt haar presentaties met praktische voorbeelden en cases, al naar gelang de sector waarin u actief bent. Zij gaf dergelijke opleidingen al voor werkgevers in de bouwsector, de metaalsector, voeding, haven, e.a.

Externe seminaries

Naast inhouse vormingen, spreken wij ook geregeld op externe seminaries via partners, als Infotopics (site) en Legalnews(site), Lexalert, e.a. We spreken ook heel regelmatig op seminaries, georganiseerd door Amelior en Prebes (b.v. workshops of sessies op de ‘Prennes’).

Sara Torrekens heeft ook een nauwe samenwerking met INNI Publishers, een gespecialiseerde uitgeverij die zich (o.m.) toelegt op publicaties omtrent het thema welzijn op het werk.