Tarieven

De prijs voor onze diensten bestaat uit erelonen en kosten. Onze erelonen worden in principe bepaald op basis van een uurtarief. De prijs voor onze prestaties zal dus afhankelijk zijn van de behandelende advoca(a)t(en), wiens uurtarief varieert al naargelang de ervaring en specialisatiegraad. Onze uurtarieven variëren tussen 100 en 240 EUR (exclusief BTW).

Daarnaast kunnen ook bepaalde kosten afzonderlijk worden aangerekend, vermits deze niet inbegrepen zijn in onze tarieven. Het gaat vooral om  deurwaarderskosten (b.v. bij betekening van een vonnis of dagvaarding), vertaalkosten, verzendkosten van poststukken, kosten voor consultatie van gespecialiseerde databanken …

Er worden géén forfaitaire kosten aangerekend voor de opening van een dossier of voor algemene secretariaatskosten, die inbegrepen zijn in onze tarieven.

Hebt u vragen over onze erelonen en kosten of wilt u hierover een specifieke afspraak maken, neem dan gerust contact met ons op. Afhankelijk van de zaak is eventueel ook een forfaitair ereloon mogelijk.