How may we help you?

Onze advocaten zijn geboren en getogen in het sociaal recht dat we gedurende vele jaren in al zijn facetten hebben behandeld. Onze passie voor het sociaal strafrecht haalde wel de bovenhand, wat intussen al vele jaren onze kern-specialisatie is. Daarnaast leveren we nog altijd ondersteunende diensten aan bedrijven / werkgevers, die vragen hebben over arbeidsrecht, sociale zekerheid e.d.

Onderneming-strafrecht

Wie al even meedraait als werkgever weet dat het sociaal recht niet vrijblijvend is en zelfs in grote mate gekoppeld is aan strafsancties. John – John Law staat bedrijven en bedrijfsleiding bij in alle fases van de handhaving. Bijstand bij of opvolging van een controle door de sociale inspectiediensten, een pas gebeurd arbeidsongeval en de bijhorende opvolging, minnelijke onderhandelingen met tegenpartijen en aanklagers, verweer bij administratieve overheden, of de voorbereiding en / of bijstand bij  formele verhoren. Vanzelfsprekend zijn ook de strafrechtelijke en / of burgerlijke procedures die hieruit kunnen voortvloeien een kolfje naar onze hand. Omdat bedrijvenstrafrecht niet zomaar ‘sociaal recht’ is, verdient u een “wingman in law” die naast u of naast uw onderneming staat wanneer deze in woelig water is beland.

Arbeidsrecht

Samen hebben we meer dan 50 jaar ervaring opgedaan als advocaten binnen een nichekantoor dat zich uitsluitend toelegt op sociaal recht. Zowel het individueel arbeidsrecht (advies inzake arbeidscontracten, bijzondere clausules, ontslagkwesties, …) als het collectief arbeidsrecht (beschermde werknemers, collectieve arbeidsovereenkomsten, …) heeft dus voor ons geen geheimen. Zowel procedures als proactief advies vallen binnen onze dagelijkse praktijk. Laat maar weten waarmee we je kunnen helpen!

Sociale zekerheid

Adviesverlening en procedures m.b.t. alle takken van de sociale zekerheid zijn evidente diensten die we graag voor onze rekening nemen. Heeft u een lastige interpretatie-kwestie,  een discussie met de RSZ of worstelt u met de gevolgen van een controle van de sociale inspectie?

Cassatie in strafzaken

John – John Law is een ‘one-stop-shop’ voor elke onderneming of bedrijfsleider die in correctioneel vaarwater geraakt, van bij de aanvang van het onderzoek, de bijstand tijdens verhoren, desnoods tot voor het hoogste gerechtshof. Als u zich echt niet kan vinden in het oordeel van het Hof van Beroep, dan kan John – John Law zelf cassatieberoep voor u aantekenen, omdat we met Daan De Backer een cassatieadvocaat in strafzaken in huis hebben. Daan beheerst de cassatietechniek om eventuele cassatiegronden te detecteren in de uitspraken van de Hoven van Beroep en vervolgens de nodige cassatiemiddelen te ontwikkelen. Geen nood dus om op het einde van de rit nog een beroep te doen op een andere advocaat. Wij hebben alles in huis om u bij te staan, desnoods tot voor het hoogste gerechtshof.

Onze expertise

  • bijstand bij sociale inspecties
  • issues met ex-werknemers
  • preventie en bescherming op het werk
  • problemen bij onderaanneming en zelfstandige samenwerkingen

John-John Law at the supreme court

Handhaving van het sociaal recht (via diverse inspectiediensten) leidt in bepaalde gevallen tot strafvervolging voor de correctionele rechtbank, waarna nog beroep mogelijk is bij een van de vijf Hoven van Beroep. Een arrest van het Hof van Beroep kan nog aangevochten worden via een cassatieberoep waarop het dossier wordt voorgelegd aan het Hof van Cassatie voor een beperkt aantal redenen. Enkel advocaten die houder zijn van een getuigschrift cassatieberoep in strafzaken kunnen dit cassatieberoep opstarten.

John – John Law kan u ook bijstaan bij een cassatieberoep in strafzaken. Daan De Backer behaalde het getuigschrift in 2015. Op die manier biedt John – John Law een one-stop-shop, waar werkgevers of bedrijfsleiding terecht kan van begin tot einde.

Special services

Inhouse opleidingen en vormingen
+

Onze expertise en ervaringen delen we graag.  Daarom geven we geregeld opleidingen en seminaries.  Op verzoek verzorgen wij ook graag inhouse training voor bedrijven en organisaties. 

De topics liggen in lijn van onze specialisaties. Hoe omgaan met onverwacht bezoek van de sociale inspectiediensten, specifieke opleidingen inzake welzijn op het werk, ook bedoeld voor leden van de hiërarchische lijn, hoe valkuilen bij outsourcing van activiteiten / onderaanneming vermijden,  de persoonlijke strafrechtelijke aansprakelijkheid van het management, …

Deze interne opleidingen sensibiliseren niet alleen het belang van compliance met  de verschillende sociaalrechterlijke verplichtingen, maar vermijden ook proactief  problemen en aansprakelijkheden of helpen ze minstens kanaliseren. 

Onze interne opleidingen zijn ‘maatwerk’, aangezien er steeds rekening wordt gehouden met uw wensen en uiteraard ook met het doelpubliek. Geen monotone of droge juridische uiteenzettingen, maar wel een praktische vorming gestoffeerd met heel wat voorbeelden en do’s & don’t’s uit de ruime praktijk .

Best-seller: opleiding en sensibilisering van de hiërarchische lijn
+

Veel gevraagd, is een opleiding ‘op maat’ omtrent de rol en verantwoordelijkheden van de hiërarchische lijn in het kader van de welzijnswetgeving. Tal van werkgevers zetten in op sensibilisering, bewustmaking en vorming om ervoor te zorgen dat hun hiërarchische lijn op de werkvloer het welzijnsbeleid draagt en toeziet op de correcte naleving van procedures en instructie. 

Sara Torrekens heeft jaren ervaring in deze materie en doorspekt haar presentaties met praktische voorbeelden en cases, al naar gelang de sector waarin u actief. Zij gaf dergelijke opleidingen al voor werkgevers in de bouwsector, de metaalsector, voeding, haven, e.a.

Externe seminaries
+

Naast inhouse vormingen, spreken wij ook geregeld op externe seminaries via partners, als Infotopics (site) en Legalnews(site), Lexalert, e.a. We spreken ook heel regelmatig op seminaries, georganiseerd door Amelior en Prebes (b.v. workshops of sessies op de ‘Prennes’).

Sara Torrekens heeft ook een nauwe samenwerking met INNI Publishers, een gespecialiseerde uitgeverij die zich (o.m.) toelegt op publicaties omtrent het thema welzijn op het werk.