Team

‘Onder de vleugels van vennoten Daan De Backer en Sara Torrekens werd op korte tijd een performant team uitgebouwd van jonge, gedreven talenten. Sommigen al met een eigen subspecialisatie, maar allen gebeten door het sociaal strafrecht / bedrijvenstrafrecht.

Meet team John – John Law!’

Sara Torrekens

Advocaat – vennoot

Sara Torrekens is advocaat-vennoot en medeoprichter van John – John Law, naast haar ‘partner in crime’, Daan De Backer.

Sara Torrekens studeerde rechten aan de Universiteit Gent, waarna ze van 1999 tot 2000 verbonden was aan de Balie te Gent.

Zij startte aanvankelijk als advocaat-stagiair bij een gereputeerd advocatenkantoor in Gent voor haar toenmalig stagemeester, Prof. Willy Van Eeckhoutte, die jarenlang diverse sociaalrechtelijke vakken doceerde aan de Vakgroep Sociaal Recht van de Universiteit Gent. Sara combineerde haar stage met een job als assistente van Professor Van Eeckhoutte en kon zo meewerken aan een project omtrent internationale tewerkstelling.

Sinds 2001 is Sara advocaat aan de Balie te Kortrijk (thans: West-Vlaanderen) en sinds 2020 ook aan de balie te Brussel.

Sara is bijna 20 jaar actief geweest als advocaat bij Claeys & Engels, waar ze aanvankelijk alle facetten van het sociaal recht beoefende. Dankzij hard werken, de liefde voor het vak en de appreciatie van cliënten klom Sara al in 2011 op tot advocaat-counsel, een junior partner-statuut dat haar toeliet om een eigen gespecialiseerde praktijk uit te bouwen, medewerkers op te leiden en uiteindelijk ook de fundamenten te leggen voor een eigen advocatenkantoor.

Sara is ook van 2012 tot 2020 voorzitter geweest van een internationale werkgroep van advocaten die zich toeleggen op ‘occupational health & safety’ (OHS) binnen het internationale ‘Ius Laboris’. Onder haar voorzitterschap zijn diverse publicaties verschenen omtrent diverse OHS-thema’s.

Ze heeft ook meermaals deelgenomen aan internationale congressen als spreker omtrent uiteenlopende thema’s, zoals de bescherming van werknemers tegen psychosociale risico’s (geweld, pesterijen, werk gerelateerde stress, e.d.), asbest en beroepsziekten, aansprakelijkheid van de werkgever ingevolge welzijnsinbreuken enz.

Sinds vele jaren is Sara zich steeds verder gaan specialiseren in de materie van het welzijn op het werk / preventie en bescherming, waarbij ze zich toelegt op het verlenen van adviezen en bijstand aan werkgevers, al dan niet naar aanleiding van inspecties, klachten en / of zware arbeidsongevallen.

Sara wordt geprezen voor haar dossierkennis en haar gedrevenheid wanneer ze het opneemt in procedures ter verdediging van werkgevers, zowel voor de arbeidsrechtbanken als voor de correctionele hoven en rechtbanken.

Met haar voorliefde voor de strafrechtelijke aspecten van de welzijnswetgeving, staat ze werkgevers bij over de hele lijn, vanaf de eerste klacht of de eerste uren na een zwaar arbeidsongeval, het volgen en sturen van het intern onderzoek, verlenen van bijstand voor en tijdens verhoren als ‘verdachte’, de contacten met het Openbaar Ministerie en uiteraard ook de pleidooien. Sara Torrekens behandelt zowel burgerlijke als strafrechtelijke aansprakelijkheidsdossiers.

Sara publiceert regelmatig juridische artikels (o.m. in samenwerking met INNI) en is een veelgevraagd spreker op allerlei seminaries, workshops e.d. Ze is ook lid van Prebes, door wie ze regelmatig wordt gevraagd om te spreken op de terugkerende ‘Prenne’s’, grootschalige events voor iedereen die actief is in de wereld van preventie, welzijn of milieu.  

 

Jaarlijks geeft Sara ook tal van opleidingen ‘op maat’ op verzoek van werkgevers, die willen inzetten op een goed opgeleide hiërarchische lijn, informatie en vorming, in het belang van een verbeterd welzijnsbeleid. Ze is een spreker-cameleon, aangezien ze net zo goed spreekt voor een publiek van confraters, magistraten e.d., als voor grote groepen van havenarbeiders, bouwvakkers. Door haar kennis vanuit de praktijk weet ze iedereen te boeien en de kernboodschappen over te brengen.

Mail

Daan De Backer

Advocaat – vennoot

Daan De Backer is advocaat-vennoot en medeoprichter van John – John Law in de zomer van 2020, samen met zijn ‘partner in crime’, Sara Torrekens.

Daan De Backer startte in 2002 als advocaat na rechtenstudies in Leuven cum laude  en een aanvullende opleiding in internationaal publiek en privaat recht DES en droit international  aan de Université Libre de Bruxelles.

Daan begon zijn carrière aan de balie bij het kantoor Claeys & Engels waar hij zich verdiepte en specialiseerde in de handhaving van het sociaal recht door de verschillende inspectiediensten en de aansprakelijkheid van management en van de werkgever. Daan kon eerst meewerken en trok er  later de verdediging in zeer uitlopende dossiers (gaande van taaltechnologie, arbeidsongevallen, branden en instortende gebouwen, schijnzelfstandigheid, geherkwalificeerde aannemingen, huisvesting en milieu). Er volgende stages in gelijkaardige gespecialiseerde advocatenkantoren in Toronto, Canada in 2011 en in Lille, Frankrijk in 2005. 

De specialisatie die over de jaren  werd uitgediept wordt vaak ook aangeduid als sociaal strafrecht of aansprakelijkheidsrecht van leidinggevenden.

Daan begeleidt inspecties, staat cliënten bij tijdens verhoor door verschillende inspectiediensten en verdedigt de belangen van  cliënten-werkgevers en hun management in correctionele procedures.

De belangen van de werkgever worden ook nog steeds verdedigd in procedures voor de arbeidsrechtbank inzake arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht, het vakdomein waarbinnen Daan  en Sara ooit van start zijn gegaan.  Ook deze dossiers zijn vaak uitlopers van handhaving door de verschillende inspectiediensten.

Daan staat eveneens bedrijven bij die slachtoffer werden van fraude al dan niet door hun personeel of wier personeel slachtoffer wordt van stalking of van ander grensoverschrijdend gedrag.

Daan is geregeld spreker op seminaries over sociale inspectie en sociaal strafrecht en publiceert geregeld in de wetenschappelijke vakliteratuur.

Daan is lid van de balie van Brussel en van de balie van West-Vlaanderen en behandelt zowel Franstalige als Nederlandstalige dossiers. Daan is eveneens houder van het certificaat van de bijzondere cassatieopleiding in strafzaken en kan deze dossiers ook behandelen voor het hoogste gerechtshof.

Mail

Valerie Demasure

Advocaat

Valerie Demasure studeerde in 2018 af aan de K.U. Leuven, waar zij haar Master heeft behaald. Zij werd in datzelfde jaar toegelaten tot de balie van West-Vlaanderen. In 2022 behaalde Valerie haar Master-na-Master in het sociaal recht aan de Vrije Universiteit Brussel. 

Valerie is actief in de verschillende takken van het arbeidsrecht en het sociaal strafrecht. 

Valerie heeft John – John Law vervoegd in augustus 2021 en wil zich graag verder specialiseren in het sociaal strafrecht. 

Mail

Janne Libeer

Advocaat

Janne Libeer studeerde in 2020 af aan de Universiteit Gent, waar zij haar Master in de Rechten heeft behaald. Vervolgens behaalde zij in juni 2021 de Master-na-Master in het sociaal recht aan de Vrije Universiteit Brussel. In september 2021 legde Janne de eed af als advocaat-stagiair aan de balie van West-Vlaanderen en in oktober 2021 vervoegde ze John-John Law.

Janne wil zich graag specialiseren in het sociaal recht, met een bijzondere interesse voor het sociaal strafrecht.

Mail

Floortje Audoor

ADVOCAAT

Floortje Audoor behaalde in 2022 haar diploma van Master in de Rechten aan de K.U. Leuven. De eerste twee jaar van haar opleiding spendeerde ze aan campus Kulak in Kortrijk. 

In oktober 2022 legde Floortje de eed af als advocaat-stagiair aan de balie van West-Vlaanderen en vervoegde ze John – John Law. 

Ze wil zich graag verder specialiseren in het sociaal strafrecht. 

Mail

Nele Dejaeger

ADVOCAAT

Nele Dejaeger studeerde in 2015 af aan de K.U. Leuven, waar zij haar Master heeft behaald. Vervolgens behaalde Nele in 2016 haar Master-na-Master in het sociaal recht aan de Vrije Universiteit Brussel.  Zij werd in datzelfde jaar toegelaten tot de balie van West-Vlaanderen.

Nele is actief in de verschillende takken van het arbeidsrecht en het sociaal strafrecht. 

Nele heeft John – John Law vervoegd in februari 2023 en wil zich graag verder specialiseren in het sociaal strafrecht. 

Mail