Must read: Winnen of verliezen in de arbeidsrechtbank

Reële cases: Dit boek bundelt iets meer dan 100 uitspraken over diverse sociaalrechtelijke thema's gebracht met zo weinig mogelijk juridisch jargon en met een korte duiding van de principes. Alleen reële cases komen aan bod, waarbij de namen van de partijen uiteraard werden weggelaten. In de referentie vindt u steeds welke rechtbank de zaak beslechtte en wanneer dat gebeurde. Nuttige uitspraken: Omdat het recht en de rechtspraak niet stilstaan, hebben we, waar nodig, ook gezorgd voor opmerkingen over wetswijzigingen en/of evoluties in de rechtspraak. De bedoeling is immers dat deze uitspraken nuttig zijn. Vaak zegt zo'n rechtszaak meer over een problematiek dan ellenlange juridische artikels. Dankzij dit boek krijgt de lezer een realistische blik achter de schermen van de Belgische arbeidshoven en -rechtbanken.