Opleiding: Sociale inspectie en aanpak van fraude

Controle door de sociale inspectiediensten & Aanpak van sociale fraude
Datum en locatie: 8 oktober 2021 – Van Der Valk hotel Antwerpen 

 Lees meer en inschrijven

Te vaak zijn bedrijven, werkgevers en hun adviseurs er zich niet van bewust hoe snel zij in het strafrechtelijk vaarwater komen na een sociale inspectie. Na een inleiding met een overzicht van de verschillende soorten sociale inspectiediensten en hun zeer ruime bevoegdheden, worden in deze opleiding de gevolgentoegelicht van een sociale inspectie als eerste bouwsteen voor een strafrechtelijke vervolging, evenals de verschillende actiemogelijkheden voor  de gecontroleerde onderneming en hun bestuurders maar ook de mogelijke (re)acties vanuit de inspectie en het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie licht haar vervolgingsbeleid toe in het sociaal strafrecht en geeft aan welke zaken prioritair behandeld worden. In een tweede deel (namiddagsessie) behandelt deze opleiding vanuit het uitgangspunt van balie en aanklager een vijftal hot items  uit het sociaal strafrecht:

Deze studiedag biedt een praktische handleiding bij de handhaving van het sociaal strafrecht: over de bevoegdheden van de Sociale Inspectiediensten, de handhaving door het Openbaar Ministerie, de rechten van verdediging en het oordeel door de (correctionele) rechtbank. Vanuit de praktijk van balie en aanklager worden een aantal basistools aangereikt hoe een werkgever met de risico’s en gevolgen van een inspectie kan  omgaan en zich kan wapenen tegen te grote gevolgen. Vier sleutelthema’s (schijnzelfstandigheid, verboden terbeschikkingstelling, buitenlandse onderaanneming  en ernstige arbeidsongevallen) worden in de namiddag verder uitgediept.

Onder leiding van 
Daan De Backer – Advocaat – Partner JohnJohn Law
Brecht Speybrouck – Eerste Substituut-Arbeidsauditeur bij het Arbeidsauditoraat van Brussel

 Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies. ITAA leden kunnen individueel erkenning aanvragen

Ontdek hier het programma